CZECH
 Products  Support and others

Aktualizace PXA-H800 V1.110 / V2.110

Existují dvě rozdílné verze firmware. Zkontrolujte, prosím, níže uvedené charakteristiky ještě předtím, než začnete proces stahování firmware.

1. Firmware verze V1.110

 • V případě použití jiné kompatibilní hlavní jednotky než Ai-NET Alpine

 • V Případě použití následujících Ai-NET kompatibilních produktů: INA-W910R / IVA-W520R / IVA-D511R / IVA-D511RB / IVAW502R / IVA-W505R / IVA-W202R / IVA-W205R / IVA-D105R / IVA-D106R / IVA-D800R / CDA-117Ri / VPA-B211P / VPA-B222R

   

Stažení firmware PXA–H800
FU_PXA-H800_V1110.zip - (Verze V1.110) 246MB

(vč. RUX-C800 a zvukového manageru pro PXA-H800)

2. Firmware verze V2.110

 • V případě použití některé z následujících Ai-NET kompatibilních jednotek: iDA-X301 / iDA-X301RR / iDA-X311 / iDA-X311RR / iDA-X305 / iDA-X305S / CDA-9884R / CDA-9885R / CDA-9886R / CDA-9887R / CDA-105Ri / DVA-9965R / iXA-W407BT / iXA-W404R

 

Stažení firmware PXA–H800
FU_PXA-H800_V2110.zip (Verze V2.110) - 246MB

(vč. RUX-C800 a zvukového manageru pro PXA-H800)

Úvod

Tato příručka popisuje postup pro aktualizaci software PXA-H800.


UG_PXAH800_ML.pdf (PDF 2.3 MB; EN, FR, ES, DE, IT, SV)

 

 

Opravy jsou

 • Zrušit zbytkové DSP rušení
 • Uložit nastavení systému do předvolby při vybití baterie nebo odpojení Ai-Net
 • Uložit a nahradit přednastavená data (nastavení Navi mix (ON/OFF), průvodce nastavením úrovní směšování a nastavení Imprint jsou uložena v předvolbách)
 • Nastavení úrovně subwooferu pro starší jednotky Ai-NET.
 • Vyšší úroveň wooferu pro DD a dts
 • Vyšší úroveň pro Navi Mix
 • Nový software Manažer zvuku
 • Kompatibilní s 64-bit

Varování

Před aktualizací se, prosím, ujistěte, že máte uložená veškerá nastavení zvuku.
Během aktualizace budou všechna nastavení ztracena.

Požadavky

 • Vysokorychlostní internetové připojení

Návod na provedení aktualizace (je stejný pro obě dvě verze - V1.110 / V2.110)

1.Stáhněte soubor s aktualizací (.zip).

2. Uložte stažené soubory na plochu.

3. Nainstalujte do vašeho počítače "SoundManagerforPXA-H800Ver1110_setup.exe" NEBO "SoundManagerforPXA-H800Ver2110_setup.exe"

4. Připojte PXA-H800 k vašemu PC a spusťte SW Sound Manager.

5. Zvolte "Option (O)" a poté "PXA-H800 Software Download (M)". 

 

6. Potvrďte pomocí OK. 

 

7. Kliknutím na YES zahajte "Starting PRESET data backup" (zálohování dat)

(Veškerá data a nastavení PXA-H800 budou uloženy ve vašem PC. Díky této záloze je možné pro aktualizaci obnovit všechna data z PXA-H800.)

 

 

8. Po ukončení zálohování dat klikněte na OK.

 

9. Zvolte extrahovaný soubor “PXA-H800_v1110.bin” NEBO "PXA-H800_v2110.bin" a pak kliněte na "Open". 

 

10. Aktualizace bude automaticky zahájena. Tento proces trvá cca 10 minut.

 

11. Jakmile bude aktualizace dokončena, postupujete podle výzvy na obrazovce.

 

12. Při restartování SW Sound Manager se ujistěte, že verze PXA-H800 je změněna na V1.110 NEBO V2.110

 

13. Aktualizace  PXA-H800 je dokončena.

14. Máte-li RUX-C800, postupujte, prosím, při aktualizaci SW RUX-C800 podle následujících instrukcí.

15. Připojte PXA-H800/RUX-C800 k vašemu PC a spusťte Sound Manager SW. (Pokud byl již PXA-H800 aktualizován - V1.110 NEBO V2.110 a je připojen RUX-C800, zobrazí se na displeji RUX-C800 hlášení o chybě "Version Error".)

 

16. Zvolte "Option" a poté "RUX-C800 Software Download (F)".

 

17. Potvrďte pomocí OK.

 

18.Zvolte extrahovaný soubor “RUX-C800_v1110.bin” NEBO "RUX-C800_v2110.bin" a pak klikněte na "Open". 

 

19. Aktualizacebude automaticky zahájena. Tento proces trvá cca 10 minut.

 

20. Jakmile bude aktualizace dokončena, postupujte podle výzvy na obrazovce.

 

21. Při restartování SW Sound Manager Software se ujistěte, že verze  PXA-H800 a RUX-C800 jsou změněny na V1.110 NEBO V2.110.

 

22. Vaše aktualizace je dokončena.