CZECH
 Products  Support and others

INE-S900R mapový a servisní balíček - Pack 2

NVD-S003

Díky NVD-S003 získáte veškeré aktualizace software a  mapových podkladů.

minimizeButton
Informace o produktu
  • Obsahuje DVD-ROM s aktualizací mapových podkladů NavTeq Q2_2012a aktualizaci software INE-S900R
  • Umožňuje přehrávání USB videa , DVD/ iPod/ USB videa, vylepšené vyhledávání USB souborů a celou řadu dalších nových funkcí 
  • Součástí je rovněž servisní balíček Service Pack 1