CZECH
 Products  Support and others

PRAVIDLA POUŽITÍ

PROSÍM PŘEČTĚTE SI POZORNĚ TATO PRAVIDLA A PODMÍNKY UŽITÍ PŘED POUŽITÍM TÉTO STRÁNKY. Použitím této stránky dávate najevo váš souhlas s těmito pravidly použití. Pokud s těmito pravidly nesouhlasíte, nepoužívejte prosím tyto stránky. Vyhrazujeme si právo podle našeho uvážení kdykoliv změnit tato pravidla použití. Prosíme vás o pravidelnou kontrolu těchto pravidel na možné změny. Vaše pokračující používání tohoto webu po změnách pravidel bude znamenat vaši akceptaci těchto změn.

Copyright, ochranné známky a další práva duševního vlastnictví

Copyright, ochranné známky a další práva duševního vlastnictví Tento web, včetně obsahu, grafiky, kódů a softwarů na něm použitých nebo do něj včleněných  stejně jako uspořádání nebo integrace takových obsahů, grafik, kódů a softwarů jsou předmětem autorských práv nebo licencí ALPS ALPINE EUROPE GmbH, Alpine Brand ("ALPINE") a taková práva jsou speciálně vyhrazena. Jakékoli použití, ukládání, úpravy nebo rozmnožování obrazů, grafiky, symbolů, logotypů, videa, animací nebo textu v jakémkoli formátu či jakékoli kombinaci nalezené na tomto webu je předmětem bez předchozího písemného souhlasu ALPINE, který může být kdykoli odvolán.

Slova "Alpine" a "Alpine Europe", logotyp Alpine s pěti pruhy, a jména, obrazy a zobrazení identifikující produkty a služby Alpine jsou vlastnické známky ALPINE. Tyto známky a jakékoli zdánlivé imitace se nesmějí použít žádným způsobem a pro žádný účel bez předchozího písemného souhlasu ALPINE. Nic obsažené na tomto webu nemůže být předloženo jako jakákoli rada či řešení, způsob, licence či právo ALPINE nebo jakékoli třetí strany.

Omezené ručení

Souhlasíte s přístupem na tento web na vlastní riziko. ALPINE nemůže nést žádnou odpovědnost za poškození nebo ztráty za přístup nebo nemožnost přístupu nebo nemožnost použití tohoto webu nebo vašeho spoléhání na informace na tomto webu. ALPINE sestavilo information poskytované na tomto webu s nejvyšší pečlivostí. Informace na tomto webu jsou určeny výhradně pro předvádění ALPINE a jejích výrobků. Nevydává se žádné prohlášení nebo záruka za celistvost a bezvadnost informací na tomto webu. Potřebujete-li radu nebo pokyn v souvislosti s našimi výrobky, spojte se prosím s námi přímo.

Linky

Linky na weby třetích stran poskytované uživatelům jsou jen pro jejich pohodlí. Uživatelé těchto propojení užívají na vlastní riziko. Poskytnutím těchto propojení nedává ALPINE žádné schválení jejich obsahu. ALPINE nepřijímá žádnou odpovědnost za dostupnost jejich obsahu ani za škody či ztráty v souvislosti s jejich používáním, a to v jakékoli formě.

Zahraniční uživatelé

Výrobky zde představované jsou představeny výhradně pro podporu výrobků dostupných v Evropské unii a pro použití v rámci Evropské unii. ALPINE nijak neprohlašuje, že takové produkty jsou vhodné nebo dostupné pro použití v jakýchkoliv dalších místech. Ti, kteří si vybrali přístup na tuto stránku z míst mimo Evropské unie, tak činí na svůj vlastní podnět  a jsou odpovědní za soulad se všemi místními právy.

Řešení sporů a aplikace zákonů

Jakýkoli spor, nárok nebo stížnost, které vznikly nebo souvisí s použitím tohoto webu jakýmkoli způsobem podléhají zákonům Spolkové republiky Německo mimo opatření mezinárodního soukromého práva a Konvence OSN o smlouvách o mezinárodním obchodu se zbožím. Všechna práva vyhrazena. Použitím tohoto webu souhlasíte s Pravidly použití.

 


 

Ochrana dat

Při použití našich služeb můžete být požádáni o osobní informace. Odpověď na tyto otázky je dobrovolná. Vaše osobní data budou ukládána a používána v souladu se zákony na ochranu osobních údajů. 

 
Osobní data sbíraná na tomto webu budou použita pro uskutečnění dohod a odpovědí na vaše dotazy. Použití vašich dat pro účely konzultační, marketingové nebo průzkumy trhu bude podmíněno vaším výslovným souhlasem.
 
Pokud váš souhlas s výše uvedenými skutečnostmi bude zahrnovat i předávání dat společnostem souvisejících s ALPS ALPINE EUROPE GmbH, Alpine Brand nebo třetím stranám zmíněným v prohlášení nebo souhlasu, bude nám umožněno poskytnout vaše data. V jiném případě nebude žádné předání uskutečněno.
 
Váš souhlas může být kdykoli odvolán s účinností do budoucna, kontaktujte nás.

 


 

Užívání cookies

Tím, že navštívíte naše webové stránky s nastavením nastaveným na cookies, automaticky souhlasíte s použitím cookies a dalších technologií na našich webových stránkách

 

AboutCookies.org vysvětluje, jak můžete odstranit a kontrolovat cookies ve vašem prohlížeči.


Pokud nesouhlasíte s následujícím ustanovením, prosím, deaktivujte si přijímání cookies změnou nastavení vašeho prohlížeče.

S cílem poskytnout Vám jednotlivé a účinnější nabídky používáme cookies na této webové stránce. Cookie je malý datový soubor, který  je uložený na pevném disku a ukládá ho tam váš prohlížeč. 

 

Cookie Seznam:

Cílem tohoto seznamu cookies je vám poskytnout pochopení, jaké typy souborů cookie používáme na našich stránkách.
Budeme se snažit Vás informovat, než obdržíte cookie, a budeme se snažit pokrýt všechny cookies v tomto seznamu, které my nebo naši technologičtí partneři použivají. Mějte prosím na paměti, že může dojít ke zpoždění v aktualizaci tohoto seznamu. Pokud si všimnete, že cookies jsou stále používány, aniž bysme Vás informovali, nebo aniž by byly uvedeny zde, ujistěte se, že nás kontaktujete. Budeme pracovat co nejdříve na aktualizaci cookie ze seznamu a o překonávání překážek Vás budeme informovat.

 

 

Používáme následující soubory cookie:

 

Kategorie 1 - Flash-Cookie

Flash cookie si zapamatuje vaše nastavení (například nastavení hlasitosti) při používání flash video přehrávače a uloží výchozí nastavení pro vaši příští návštěvu. Dokonce i když jste nastavili v nastavení prohlížeče, které soubory cookie  nechcete na vašem počítači, můžete být požádáni, jestli aplikace Flash Player může ukládat informace. Důvodem je to, že nejsou HTTP cookies. Jsou použity pouze pomocí flash aplikace a nemají nic společného s jinými nastaveními ohledně ochrany přístupu k internetu nebo bezpečnostních, jak jste mohli zadat ve vašem prohlížeči.

Cookie Jméno: settings.sol
Uplyne: neurčito

Prosím, navštivte webové stránky společnosti Adobe pro informace o tom, jak ovládat Flash cookies na vašem počítači. Můžete tomu zabránit detekováním a odstraněním flash cookies. Uživatelé Firefoxu mohou také získat doplněk k ovládání Flash Cookies, například BetterPrivacy.

 


 

Používání Plug-in na Facebooku

Na této webové stránce užíváme plug-in ze sociální sítě "Facebook.com". " Facebook" je provozován společností Facebook Inc., jejíž sídlo je registrováno na adrese 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA.

Pokud navštívíte webovou stránku s takovýmto plug-in, budete automaticky připojeni k serveru Facebook. Zároveň je informován vyhledávač a na webové stránce se objeví plug-in. Tímto způsobem získává Facebook informaci, které webové stránky jste navštívili.

Pokud jste přihlášeni na Facebook, dojde k aktivaci plug-in a Facebook bude informace klasifikovat jako náležící k Vašemu účtu na Facebooku. Pomocí těchto plug-inů (tzn. kliknutí na tlačítka "Like" nebo komentování), bude Facebok klasifikovat i tyto informace jako patřící k Vašemu účtu. Pokud tomu chcete předejít, musíte se odhlásit.


Více informací o shromažďování dat a jejich používání na Facebooku, stejně jako informace o Vašich právech a možnostech ochrany soukromí najdete v "Data Use Policy" na Facebooku.

2 kliknutí pro zabezpečení dat:
Tlačítka "Like it" Vám snadno pomohou sdílet zajímavé obsahy naší webové stránky s přáteli a kolegy. Nicméně při integraci bez aktivační metody, může dojít k přenosu informací k provozovatelům síťových platforem, vč. URL adresy aktuální stránky a indentifikátor lze připojit k uživatelským účtům na Facebooku, Twitteru nebo Google.


Abychom zajistili ochranu Vašich dat, Alpine Vám poskytuje funkci zabezpečení dat pomocí dvou kliknutí. Ve výchozím nastavení nejsou na webové stránce Alpine aktivována tlačítka "like it". Mohou být aktivována po prvním kliknutí na tlačítko. Dalším kliknutím můžete zaslat referenci na specifickou stránku, kterou si přejete doporučit.

 


 

Tiráž

Kontaktní informace / Odpovědnost za tyto stránky

ALPS ALPINE EUROPE GmbH
Alpine Brand 
Ohmstraße 4
85716 Unterschleißheim

 

Tel.: +49 (0)89 - 32 42 64 - 0 

Fax: +49 (0)89 - 32 42 64 - 241 

 

commercial register munich, HRB 255899

 

Výkonní ředitelé

Kazutoshi Ogamoto
Wilfried Baumann
Takashi Kimoto