CZECH
 Products  Support and others

PRAVIDLA POUŽITÍ

PROSÍM PŘEČTĚTE SI POZORNĚ TATO PRAVIDLA A PODMÍNKY UŽITÍ PŘED POUŽITÍM TÉTO STRÁNKY. Použitím této stránky dávate najevo váš souhlas s těmito pravidly použití. Pokud s těmito pravidly nesouhlasíte, nepoužívejte prosím tyto stránky. Vyhrazujeme si právo podle našeho uvážení kdykoliv změnit tato pravidla použití. Prosíme vás o pravidelnou kontrolu těchto pravidel na možné změny. Vaše pokračující používání tohoto webu po změnách pravidel bude znamenat vaši akceptaci těchto změn.

Copyright, ochranné známky a další práva duševního vlastnictví

Copyright, ochranné známky a další práva duševního vlastnictví Tento web, včetně obsahu, grafiky, kódů a softwarů na něm použitých nebo do něj včleněných  stejně jako uspořádání nebo integrace takových obsahů, grafik, kódů a softwarů jsou předmětem autorských práv nebo licencí ALPS ALPINE EUROPE GmbH, Alpine Brand ("ALPINE") a taková práva jsou speciálně vyhrazena. Jakékoli použití, ukládání, úpravy nebo rozmnožování obrazů, grafiky, symbolů, logotypů, videa, animací nebo textu v jakémkoli formátu či jakékoli kombinaci nalezené na tomto webu je předmětem bez předchozího písemného souhlasu ALPINE, který může být kdykoli odvolán.

Slova "Alpine" a "Alpine Europe", logotyp Alpine s pěti pruhy, a jména, obrazy a zobrazení identifikující produkty a služby Alpine jsou vlastnické známky ALPINE. Tyto známky a jakékoli zdánlivé imitace se nesmějí použít žádným způsobem a pro žádný účel bez předchozího písemného souhlasu ALPINE. Nic obsažené na tomto webu nemůže být předloženo jako jakákoli rada či řešení, způsob, licence či právo ALPINE nebo jakékoli třetí strany.

Omezené ručení

Souhlasíte s přístupem na tento web na vlastní riziko. ALPINE nemůže nést žádnou odpovědnost za poškození nebo ztráty za přístup nebo nemožnost přístupu nebo nemožnost použití tohoto webu nebo vašeho spoléhání na informace na tomto webu. ALPINE sestavilo information poskytované na tomto webu s nejvyšší pečlivostí. Informace na tomto webu jsou určeny výhradně pro předvádění ALPINE a jejích výrobků. Nevydává se žádné prohlášení nebo záruka za celistvost a bezvadnost informací na tomto webu. Potřebujete-li radu nebo pokyn v souvislosti s našimi výrobky, spojte se prosím s námi přímo.

Linky

Linky na weby třetích stran poskytované uživatelům jsou jen pro jejich pohodlí. Uživatelé těchto propojení užívají na vlastní riziko. Poskytnutím těchto propojení nedává ALPINE žádné schválení jejich obsahu. ALPINE nepřijímá žádnou odpovědnost za dostupnost jejich obsahu ani za škody či ztráty v souvislosti s jejich používáním, a to v jakékoli formě.

Zahraniční uživatelé

Výrobky zde představované jsou představeny výhradně pro podporu výrobků dostupných v Evropské unii a pro použití v rámci Evropské unii. ALPINE nijak neprohlašuje, že takové produkty jsou vhodné nebo dostupné pro použití v jakýchkoliv dalších místech. Ti, kteří si vybrali přístup na tuto stránku z míst mimo Evropské unie, tak činí na svůj vlastní podnět  a jsou odpovědní za soulad se všemi místními právy.

Řešení sporů a aplikace zákonů

Jakýkoli spor, nárok nebo stížnost, které vznikly nebo souvisí s použitím tohoto webu jakýmkoli způsobem podléhají zákonům Spolkové republiky Německo mimo opatření mezinárodního soukromého práva a Konvence OSN o smlouvách o mezinárodním obchodu se zbožím. Všechna práva vyhrazena. Použitím tohoto webu souhlasíte s Pravidly použití.

 


 

Ochrana dat

Při použití našich služeb můžete být požádáni o osobní informace. Odpověď na tyto otázky je dobrovolná. Vaše osobní data budou ukládána a používána v souladu se zákony na ochranu osobních údajů. 

 
Osobní data sbíraná na tomto webu budou použita pro uskutečnění dohod a odpovědí na vaše dotazy. Použití vašich dat pro účely konzultační, marketingové nebo průzkumy trhu bude podmíněno vaším výslovným souhlasem.
 
Pokud váš souhlas s výše uvedenými skutečnostmi bude zahrnovat i předávání dat společnostem souvisejících s ALPS ALPINE EUROPE GmbH, Alpine Brand nebo třetím stranám zmíněným v prohlášení nebo souhlasu, bude nám umožněno poskytnout vaše data. V jiném případě nebude žádné předání uskutečněno.
 
Váš souhlas může být kdykoli odvolán s účinností do budoucna, kontaktujte nás.

Analysis by WiredMinds

Our website uses counting pixel technology provided by WiredMinds GmbH (www.wiredminds.de) to analyze visitor behavior. In connection with this, the IP address of the visitor is processed. The processing occurs only for the purpose of collecting company based information such as company name, for example. IP addresses of natural persons are excluded from any further processing by means of a whitelist. An IP address is not stored in LeadLab under any circumstances.

While processing data, it is our outmost interest to protect the rights of natural persons. Our interest in processing data is based on Article 6(1)(f) GDPR. At no time is it possible to draw conclusions from the collected data on an identifiable person.

WiredMinds GmbH uses this information to create anonymized usage profiles of the visit behavior on our website. Data obtained during this process is not used to personally identify visitors of our website.

Hosting

Our website is hosted by Mittwald CM Service GmbH & Co. KG, Königsberger Straße 4-6, 32339 Espelkamp, so that personal data stored on our platforms is transmitted to this processor or its servers. The server is located within the EU.

Of course, we have concluded a data processing agreement with them in accordance with Art. 28 GDPR.

 


 

Tiráž

Kontaktní informace / Odpovědnost za tyto stránky

ALPS ALPINE EUROPE GmbH
Alpine Brand 
Ohmstraße 4
85716 Unterschleißheim

 

Tel.: +49 (0)89 - 32 42 64 - 0 

Fax: +49 (0)89 - 32 42 64 - 241 

 

commercial register munich, HRB 255899

 

Výkonní ředitelé

Masami Aihara
Wilfried Baumann
Sascha Kunzmann
Yasushi Motokawa